humla


ROT- avdrag

Passa på att utnyttja ROT-avdraget när du byter fönster, bygger till, bygger om

ROT-avdraget är tillbaka. Nu har du möjlighet att få en skattereduktion på 50% av arbetskostnaden upp till 50 000 kronor per år. Förutsättningen är att du anlitar en hantverkare med F-skattsedel för jobbet. Förslaget om ROT-avdrag gäller från den 8 december 2008.

Perfekt läge att byta fönster och minska sina uppvärmningskostnader på köpet

skatteverket

Nybyggande av bostadshus eller komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller ombyggnad och tillbyggnad som görs på nybyggda småhus och tillhörande komplementhus ger rätt till skattereduktion.
Vilket innebär att skattereduktion inte medges för ombyggnader och tillbyggnader av nybyggda småhus under de första fem åren från småhusets färdigställande.

ombyggnadROT-avdraget är kopplat till den enskilda individen. Är man två delägare i huset/bostadsrätten kan alltså hushållet få en skattereduktion på 2 x 50 000 kronor om arbetskostnaden uppgår till 200 000 kronor. Även arbeten som utförs i ett fritidshus omfattas, så länge man själv som privatperson står som ägare till det och det enligt fastighetstaxeringen är klassat som småhus. Läs mer...

Annat

Att tänka på

Om oss

Vi är ett familjeföretag i Sollentuna. Vi erbjuder tjänster till dig nära oss för att du ska känna dig tryggare att du har en hanverkare nära dig i samma område, lätt tillgängligt om något skulle åtgärdas snabbt.