humla


Certifierad Kontrollansvarig(KA)

Vem behöver en KA?

Den som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för sina projekt.
Kontrollansvarig är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen 2011 och ersatte begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- och bygglagen. Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. En kontrollplan ska alltid innehålla uppgifter om:
• Vad som ska kontrolleras i det aktuella projektet • Vem som kontrollerar • Mot vad kontrollen görs • På vilket sätt kontrollen utförs • Resultat av kontrollen


Obs! Om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus och du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.

Annat

Att tänka på

Om oss

Vi är ett familjeföretag i Sollentuna. Vi erbjuder tjänster till dig nära oss för att du ska känna dig tryggare att du har en hanverkare nära dig i samma område, lätt tillgängligt om något skulle åtgärdas snabbt.