Projektledning I Stockholm


Hus grunder

Projektledning, planering, byggrådgivning, konsult trädgård.

Den vanligaste lösningen för villor idag är platta på mark. Denna konstruktion fungerar som bottenbjälklag för huset. Platta på mark är en fuktsäker lösning som ger en välisolerad grund.

plata på mark

Platta på mark

Betongplatta för små hus, garage industri mark

En konstruktion så kallad platta på mark består av kantelement runt ytterkanten av grunden, isolering av cellplast som läggs direkt på marken inne i grunden samt en armerad betongplatta som gjuts på isoleringen.

För villor med platta på mark är 400 mm höga kantelement och 300 mm isolering den vanligaste kombinationen. Om huset ska ha golvvärme rekommenderas 300 mm isolering under betongplattan.

Platta på mark först och främst är lämpad för hus som värms upp året om.

Plattan utgör både grund och golvbjälklag och är dessutom billig och snabb att lägga. Schaktningen behöver inte bli så djup och metoden är snabb att utföra.
Platta på mark kan även byggas på de flesta markslag, utan någon större urschaktning.

 

OBS! Om undergrunden är lös/lerig/gammal sjöbotten/ kan det dock krävas andra åtgärder förutom urschaktning, till exempel: Återfyllning och pålning.

Annat

Viktigt att tänka på

Om oss

Vi är ett familjeföretag i Sollentuna. Vi erbjuder tjänster till dig nära oss för att du ska känna dig tryggare att du har en hanverkare nära dig i samma område, lätt tillgängligt om något skulle åtgärdas snabbt.