humla


Entreprenadbesiktning

Det finns flera typer av besiktningar utförs med olika syften under och efter byggtiden.


Slutbesiktning:

Slutbesiktning är den som görs för entreprenadens godkännande och överlämnande.


Garantibesiktning:

Garantibesiktning den görs för att kontrollera att inga nya fel uppstått t.o.m. garantitidens utgång, 2 år .


Förbesiktningar:

Man kan göra fortlöpande besiktningar på en entreprenad, för att undvika att fel byggs in eller blir svåra att åtgärda.


Särskild besiktning:

En särskild besiktning kan utföras, när fel eller brister upptäckts efter entreprenadtidens utgång och beställaren har påtalat detta inom viss tid, för att fastställa felets omfattning och klargöra ansvaret för bristens åtgärdande.


Fortlöpande besiktning:

En förlöpande besiktning innebär att man har kontinuerliga kontroller under tiden byggnationerna pågår fram till tidpunkten för slutbesiktning. Dessa besiktningar skall utföras av en oberoende besiktningsman som kontrollerar att allt utförs rätt t ex där fel kan vara svåra att upptäcka efter inbyggnad.


Statusbesiktning

En statusbesiktning är ett bra verktyg för att utreda och dokumentera fastighetens nuvarande skick och framtida underhållsbehov, risker och kostnader. Bombus Byggnads & Trädgård Entreprenad AB är medvetna om att rätt kvalitet är väldigt viktigt för våra kunder, med hjälp av vårt kvalitetssystem uppfyller vi de krav som våra uppdragsgivare förväntar sig av oss.

 

uppföljning

Med mer än 20 års erfarenhet inombygg

- Vi är seriösa och opartiska konsulter.
- Vi har mångå år erfarenhet inom byggproduktion, vi vet hur jobbet skall utföras därför vi själva har jobbatpå golvet,och har verkat i alla led, för att felaktigheter ej upprepas.
Bombus Byggnads & Trädgård Entreprenad AB är en familjeföretag som strävar alltid, för att leverera rätt kvalité. Vi kan även förbättra den genom att lyssna på kundens önskemål.

Annat

Att tänka på

Om oss

Vi är ett familjeföretag i Sollentuna. Vi erbjuder tjänster till dig nära oss för att du ska känna dig tryggare att du har en hanverkare nära dig i samma område, lätt tillgängligt om något skulle åtgärdas snabbt.