Byggrådgivare i Stockholm

Arbetsmiljöplan

Ombyggnad, tillbyggnad, ny byggnation, byggrådgivning, trädgård.

Byggarbete är komplicerat och inte riskfritt. Vi uppmärksammar riskerna i vår arbetsmiljö och arbeta för att minimera dessa. Det är därför viktigt för oss att följa de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som samhället ställer på verksamheten.

En god arbetsmiljö för oss betyder att olycksfall, belastningsskador och sjukdomar minskar. Att arbeta på säkra arbetsplatser skapar trygghet inom företaget detta resulterar i hög kvalitet i våra arbeten. Du som kund kan vara säker på att vi utför våra arbetsmoment på ett säkert och miljötänkande sätt.

 

säkerhet

Avspärrning

Skyltar , anvinsningar

Vid arbete på arbetsplats som ej är avstängd för allmänheten. Vi använder tillfällig avspärrning i form av staket och skyltar.

 

säkehet

Damm

Rent bygge

Vi försöker omhänderta damm i största möjliga utsträckning vid källan, med tillfälliga dörrar för att slippa spridning till befintliga ytor. Det finns dammuppsamlingsanordning på arbetsplats färdigt att användas på alla ”dammande” handverktyg och andra ytor. Vi använder skyddsutrusning vid dammigt arbete.

säkerhet

Buller

Hörselskydd ,ögonskydd

Vid arbete med betongborrningsmaskin, vinkelkap, borrhammare, sågmaskiner skall anhörselskydd bäras.

säkerhet

Arbete på höjder

Byggställning ,skall kontrolleras

Vid arbete på höjder använder vi professionellt byggda ställningar. Ställningen kontrolleras innan dem beträds och att skyddsräcke alltid är på plats .

Annat

Viktigt att tänka på

Om oss

Vi är ett familjeföretag i Sollentuna. Vi erbjuder tjänster till dig nära oss för att du ska känna dig tryggare att du har en hanverkare nära dig i samma område, lätt tillgängligt om något skulle åtgärdas snabbt.